این قیمت فعلی چای لنگر به زودی 23درصد گرانتر خواهد شد با توجه به موجودی دوکارتن با قیمت قبل هنوز قیمت جدید در این فروشگاه اعمال نشده قیمت فعلی 30000 تومان هر بسته 450 گرمی و به زودی 36900 تومان می شود البته اضافه کنم قیمت کارتنی ارزانتر خواهد بود