http://baran20.ir/news/view/id/1444

تولید آب از کولرهای گازی روشن
تولید آب از کولرهای گازی روشن
تاريخ انتشار خبر : جمعه 06 امرداد 1396

بهترین آب برای رادیاتورها و باغچه ها و گلدانهاچرا برای آب آشامیدنی که هزینه زیادی برای رسیدن به آن پرداخت شده است برای باغچه و شستشوی حیاط و رادیاتور خودرو و شستشوی خودرو استفاده می کنیم 

وقتی کولرگازی را روشن می کنید مقدارزیادی هوای دارای  رطوبت محیط با لوله های سرد کولر برخورد می کند و آب ایجاد می شود و به بیرون از کولر هدایت شده و دور ریخته می شود

بیاییم با جمع آوری همین آب تولید شده  در سطلی یا منبعی بزرگتر و بکار گیری این آب جمع آوری شده در رادیاتور خودروها وشستشوی حیاط و آبیاری باغچه ها و مصارف دیگر هزینه کمتری برای اب بپردازیم و باعث کمبود آب شرب نشویم 

بعضی ها فکر می کنند این آب تولید شده سمی است و مناسب آشامیدن نمی دانند ...... که بهتر است با متخصصین بهداشت تماس بگیرید 

بعضی ها فکر می کنند مقدارش ناچیز است .............بهتر است با یک اقتصاددان تماس بگیرید

بعضی ها می گویند ما سالهاست که اینکار را انجام می دهیم........... بیایید دیگران را نیز تشویق کنید این کار را انجام دهند

بعضی ها ..... چه می گویند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ در بخش تماس با ما  از نظرات شما استقبال می کنیم و در خبرهای بعدی برای عموم به نمایش می گذاریم

.ما در وسع ناچیز خود خادم شما هستیم


چاپ